menu  

Jaarlijks wordt er in de maanden september t/m april door de activiteitencommissie 1x per maand een kaartavond georganiseerd in buurthuis ‘De Raat’. Deze avonden worden altijd op een vrijdag ingepland. Deelname aan deze avonden is voor iedereen toegankelijk waarbij we ons met name richten op de inwoners van Beilen-West. In een informele sfeer kunnen de onderlinge buurtcontacten onderhouden of uitgebreid worden en iedere avond wordt afgesloten met enkele (bescheiden) vleesprijzen. Er is geen seizoenscompetitie gekoppeld, alleen een kleine attentie voor de deelnemer met de hoogste of laagste score, afhankelijk van het soort kaartspel waaraan wordt deelgenomen.
Een ieder is van harte welkom om een of meerdere avonden mee te spelen. Gezelligheid in combinatie met een informele sfeer staat voorop!
In de afgelopen seizoenen is er door de activiteitencommissie een ‘snert-kaartmarathon’ georganiseerd. Jaarlijks wordt vastgesteld of dit – afhankelijk van de animo – een vervolg krijgt. Zie hiervoor de agenda op de site en/of in 'De Raat journaal'.

Kaartspelen: Klaverjassen en Amerikaans jokeren
Inleg: € 3,50 per avond, incl. 2 kopjes koffie/thee (seizoen 2018-2019)
Opgave: vooraf niet nodig, aanmelding op de kaartavond
Aanvang: 19.30 uur!!
Datum: zie ‘Agenda’ op de site en/of het ‘Raatnieuws’
Klik hier om het klaverjassen overzicht seizoen 2017-2018 te openen.
Klik hier om het jokeren overzicht seizoen 2017-2018 te openen.


Klik hier om het snertkaart-marathon Klaverjassen 2018 te openen.
Klik hier om het snertkaart-marathon Jokeren 2018 te openen.


Klik hier om het klaverjassen overzicht seizoen 2016-2017 te openen.
Klik hier om het jokeren overzicht seizoen 2016-2017 te openen.
Klik hier om het Klaverjas-eindscore overzicht van het snertoernooi 2018 te openen.
Klik hier om het Jokeren-eindscore overzicht van het snerttoernooi 2018 te openen.
Klik hier om het klaverjassen overzicht seizoen 2015-2016 te openen.
Klik hier om het jokeren overzicht seizoen 2015-2016 te openen.
Klik hier om het klaverjassen overzicht seizoen 2014-2015 te openen.
Klik hier om het jokeren overzicht seizoen 2014-2015 te openen.