06 - 53 70 92 90
Historie

Historie

Ontstaan Stichting Buurtgebouw Beilen-West

Historie

Eind jaren tachtig - begin jaren negentig moest in Beilen-West een bestemming worden gevonden voor de toenmalige kleuterschool “Eikenhoek”. Deze school was gesloten en de kinderen kregen hun (kleuterschool) onderwijs voortaan in een naburige kleuterschool.

In Beilen-West waren 13 buurtverenigingen actief, die geen van allen over een eigen ruimte beschikten om activiteiten in te ontplooien. Daarom werd, in nauwe samenspraak met de gemeente, besloten om in het ‘oude’ schoolgebouw een buurtgebouw te vestigen. De buurtverenigingen in Beilen-West konden het buurtgebouw dan gaan gebruiken als ontmoetingsplaats voor hun activiteiten.

Om deze plannen voor te bereiden en uit te laten voeren werd een commissie in het leven geroepen. Deze commissie, bestaande uit de heren G. Koerts, E. Heling, A. Gils, P. Gils en mw. H. Alingh ging op 30 december 1991 over tot de oprichting van “Stichting Buurtgebouw Beilen-West.” Onder die vlag en met medewerking van Stichting Welzijn Beilen, gingen vanaf toen alle voorbereidende werkzaamheden van start.

Na een ingrijpende verbouwing, uitgevoerd door bouwbedrijf Alescon uit Beilen, kon in 1993 het buurtgebouw officieel worden geopend en in gebruik worden genomen. Om een toepasselijke naam voor het buurtgebouw te verkrijgen werd in de buurt een prijsvraag uitgeschreven waarbij de bewoners werden opgeroepen de door hun bedachte naam in te dienen.

Uiteindelijk werd, mede gezien de vorm van de verschillende lokalen die het buurtgebouw kent, als naam gekozen voor “de Raat”, een naam die intussen in heel Beilen-West, maar ook ver daarbuiten, bij een ieder bekend in de oren klinkt.